Opravy a rekonštrukcie

 • kanalizačných rozvodov
 • plastových vodovodných rozvodov
 • a iné inštalatérske práce
oprava kanalizacie

rozvody kanalizácie

kanalizacne pripojky senec

kanalizačné prípojky

oprava kanalizacie senec

oprava kanalizácie

oprava kanalizacie nitra

oprava kanalizácie

rozvody kanalizacie senec

rozvody kanalizácie, rozvody vody

 • Bezvýkopová technológia – oprava kanalizácie
 • Výkopové práce
 • Osádzanie šácht
 • Vodovodné prípojky

Kontaktujte nás

  AB Krtkovanie Non-Stop

  0940 367 897
  0904 974 967

  nonstopkrtkovanie@gmail.com