Opravy a rekonštrukcie

  • kanalizačných rozvodov
  • plastových vodovodných rozvodov
  • a iné inštalatérske práce
oprava kanalizacie

rozvody kanalizácie

kanalizacne pripojky senec

kanalizačné prípojky

oprava kanalizacie senec

oprava kanalizácie

oprava kanalizacie nitra

oprava kanalizácie

rozvody kanalizacie senec

rozvody kanalizácie, rozvody vody

  • Bezvýkopová technológia – oprava kanalizácie
  • Výkopové práce
  • Osádzanie šácht
  • Vodovodné prípojky

Kontaktujte nás

AB Krtkovanie Non-Stop

0940 367 897
0904 974 967

nonstopkrtkovanie@gmail.com