Vykonávame rekonštrukcie

  • kanalizačných rozvodov
  • plastových vodovodných rozvodov
  • a iné inštalatérske práce
  • Bezvýkopová technológia – oprava kanalizácie
  • Výkopové práce
  • Osádzanie šácht
  • Vodovodné prípojky

Kontaktujte nás

AB Krtkovanie Non-Stop

0940 367 897

0904 974 967

nonstopkrtkovanie@gmail.com